LỚP NGÀY 10/06/2017
Lớp chưa giao - Lớp đã giao
MS Lớp Môn học Đường Phường Quận Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
31034 Lớp 4, Các môn, LẠC LONG QUÂN P,5 Quận 11 3 Sắp xếp 900,000 SV Nữ
31033 Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, NGUYỄN THỊ MINH KHAI Quận 1 2 Sắp xếp 800,000 SV Nữ
31032 LỚP NGƯỜI LỚN, Tin A, XA LỘ HÀ NỘI P, AN PHÚ Quận 2 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nam
31031 Lớp 2, Đàn PIANO, VÕ VĂN NGÂN P, LINH CHIỂU Thủ Đức 2 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
31030 Lớp 7, Các môn, LÊ HỒNG PHONG Bình Dương 5 Sắp xếp 2,400,000 SV
31029 Lớp 8, Anh Văn, LÊ HỒNG PHONG THỦ DẦU MỘT Bình Dương 3 Sắp xếp 1,200,000 SV Nữ
31028 Lớp 11, Toán, Lý, Hóa, XÔ VIẾT NGỆ TĨNH P,21 Bình Thạnh 3 Sắp xếp 1,400,000 SV
31027 Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P,21 Bình Thạnh 3 Sắp xếp 1,200,000 SV
31026 Lớp 1, Lớp 3, Các môn, BÙI VĂN BA P, TÂN THUẬN ĐÔNG Quận 7 3 Sắp xếp 1,000,000 SV Nữ
31025 Lớp 1, T-TV, ĐẶNG VĂN BI P, BÌNH THỌ Thủ Đức 3 Sắp xếp 1,800,000 GV Nữ
31024 Lớp 9, Anh Văn, NGUYỄN HỮU CẢNH P,22 Bình Thạnh 2 Sắp xếp 1,600,000 GV Nữ
31023 Lớp 9, Toán, NGUYỄN HỮU CẢNH P,22 Bình Thạnh 2 Sắp xếp 1,600,000 GV Nữ
Mã-sốLớpMônĐường- PhườngQuậnBuổiThời-gianLươngYêu-cầu
1024Lớp 11Anh VănNguyễn Văn QuáQuận 1233,5,72.000.000GV Nam
1033
Lớp 8Toán, Lý, Hóa,NGUYỄN THỊ MINH KHAIQuận 12Sắp xếp 800,000SV Nữ
1038Lớp 9Văn, ToánCMT8Tân Bình32,4,71.500.000GV Nữ

Các lớp mới cập nhật tại gia sư Bạch Đằng